Ngày 15/8, tại Sở Thông tin và Truyền thông diễn ra Hội thảo về giải pháp an toàn thông tin mạng trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Vĩnh Long.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *