UBND tỉnh Vĩnh Long vừa  tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận tân binh năm 2018. Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *