Sáng nay, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi. Đây là cơ sở để  điều chỉnh, sửa chữa bộ Luật này phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *