Tiếp tục kế hoạch tổ chức  lấy ý kiến đóng góp dự án luật để trình tại kỳ họp lần thứ  7- QH khóa 13, sáng nay đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lấy ý kiến các ngành đóng góp dự thảo Luật đầu tư công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *