Tình trạng hàng hóa vi phạm chất lượng; hoạt động vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng trốn thuế trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, ngành chức năng của tỉnh tập trung kiên quyết đẩy lùi việc sản xuất mua bán  hàng giả , hàng kém chất lượng nhằm tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, góp phần ổn định thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *