Các đại biểu thông tin đến cử tri về nội dung dự kiến làm việc tại kỳ họp lần thứ 2 và dành phần lớn thời gian lắng nghe ý kiến của cử tri. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *