Xuất phát từ quan điểm không chạy theo thành tích mà vấn đề chính phải là thực chất. Cho nên sau khi đạt xã nông thôn mới, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn thêm khởi sắc thì việc đảm bảo tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo, đưa đời sống người dân từng bước nâng lên đã được Ban chỉ đạo các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quan tâm đặc biệt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *