Từ nay đến ngày bầu cử, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử trong nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *