Chiều nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cũng bước vào ngày làm việc đầu tiên, với sự tham dự của 146 đại biểu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *