Ngày 28/7, Công đoàn cơ sở Đài PTTH Vĩnh Long đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022. 150 đại biểu đại diện cho trên 440 công đoàn viên tham dự đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *