Nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo và thúc đẩy phong trào thi đua học tập sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng, sáng nay , huyện Đoàn Trà Ôn, Phòng giáo dục đào tạo  phối hợp tổ chức cuộc thi  “ sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” lần 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *