Năm 2015 tỉnh Vĩnh Long đề ra chỉ tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 330 triệu USD, tăng hơn 16% so với năm 2014. Đây được xem là nhiệm vụ hết sức nặng nề do dự báo tình hình xuất khẩu trong năm 2015 vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *