Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư về lộ trình chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng từ sang thẻ chip, đạt tỷ lệ  ít nhất 30% vào cuối năm nay. Hạn chót cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *