Trong các hoạt động hướng đến cộng đồng, thời gian qua, công tác chăm lo cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng được các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm, nhất là chăm lo nhà ở cho người khuyết tật, ổn định cuộc sống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *