Thực hiện chương trình phòng chống lao quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, tuy chương trình đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực nhưng hiện nay việc giảm tác hại và ngăn chặn khả năng lây lan của bệnh lao vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc phát hiện và điều trị lao ở trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *