Tại huyện Bình Tân, từ ngày 12 đến ngày 15/11/2016, 11 xã trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *