Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày qua, các cấp chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể ở Thị xã Bình Minh đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *