Đánh cắp số phận

Chiều nay, Bảo tàng Vĩnh Long  tổ chức tổng kết công tác sưu tầm hiện vật là nông ngư cụ tại huyện Bình Tân để phục vụ cho việc thành lập bảo tàng nông nghiệp ĐBSCL tại tỉnh Vĩnh Long .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *