Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia rất quan trọng nên ngay từ khi triển khai thực hiện, Báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long đã mở chuyên trang, chuyên mục phát định kỳ hàng tuần để tuyên truyền cho chương trình này, qua đó đã góp phần hỗ trợ  các địa phương chỉ đạo thực hiện khá tốt Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *