Nhằm đảm bảo đời sống dân sinh và sản xuất của người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra, trong những ngày qua, cùng với các địa phương trong vùng, tỉnh An Giang – nơi đầu nguồn và cũng là vùng trọng điểm lũ của ĐBSCL đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để ứng phó với lũ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *