– Sẽ không có an ninh lương thực nếu không có an toàn về khí hậu. Tháng tới, tại Copenhagen, chúng ta cần phải đạt được một thỏa thuận toàn diện cung cấp một nền tảng vững chắc cho một hiệp ước bắt buộc hợp pháp về biến đổi khí hậu.

Tổ chức Nông lương quốc tế FAO cho biết, nếu nhiệt độ tăng hơn 2 độ C thì sản lượng nông nghiệp ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ La-tin sẽ giảm từ 20 – 40%. Vùng cận sa mạc Sahara của Châu Phi được cho là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự ấm lên toàn cầu. Với số người đói tăng hơn 1 tỷ người lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, FAO đã kêu gọi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ cam kết tăng 17% hỗ trợ nông nghiệp cho các nước nghèo.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *