Israel đang đối mặt với một trong những đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Khoảng 80 ngàn người đã được lệnh sơ tán do các đám cháy đã tràn vào Haifa – thành phố lớn thứ 3 của Israel. Người dân ở thành phố Jerusalem và khu Bờ tây cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *