Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm còn nhiều nội dung chưa đạt. Để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay như kế hoạch đã đề ra, xã đang có nhiều giải pháp thực hiện đạt tiêu chí môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *