UBND Thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng trên địa bàn TPVL, ban hành kèm theo Quyết định số 1555 ngày 30-6-2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại TPVL quy định cụ thể 30 loại thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại TPVL quy định cụ thể 30 loại thủ tục hành chính về: Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nhà ở và công sở, Đất đai, Tài nguyên khoáng sản, Địa chất, Môi trường, Y tế dự phòng và môi trường, Y dược cổ truyền, Dược, Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương, Di sản văn hóa, Văn hóa quần chúng, Văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, Thể dục thể thao cho mọi người, Người có công, Bảo trợ xã hội, Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Phòng chống tệ nạn xã hội, Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ, Thi đua khen thưởng, Tôn giáo, Đường bộ, Đường thủy nội địa, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hành chính tư pháp, Thành lập và phát triển doanh nghiệp, Khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Bộ thủ tục hành chính cũng hướng dẫn chi tiết 218 nội dung cụ thể được áp dụng tại TPVL cho từng loại thủ tục hành chính nêu trên. Bộ thủ tục hành chính này được áp dụng thay thế cho các văn bản cùng loại được sử dụng trước đây.

Ngoài ra, TPVL cũng công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã, phường trên địa bàn TP với 24 loại thủ tục hành chính.

Tại hội nghị triển khai, lãnh đạo UBND TPVL đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các địa phương thực hiện Bộ thủ tục hành chính này, đồng thời tổ chức tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn nắm được nội dung của bộ thủ tục.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *