Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sau hơn một năm đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thiện Mỹ (huyện Trà Ôn) đang tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực để củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Trong đó, nổi bật là hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *