Sáng nay, Sở y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi truyền thông viên giỏi cấp tỉnh năm 2014 nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ chuyên trách làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cấp xã, phường, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *