Tiếp tục kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, chính sách lao động tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng nay (29/10), Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc tại Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long.

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành tại Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long

Thực hiện các quy định về an toàn lao động và chính sách lao động đối với người lao động, đến nay, cùng với việc thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, đăng ký thang bảng lương và ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động, Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long còn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; thành lập hội đồng hòa giải; tổ chức tập huấn an toàn, trang bị bảo hộ lao động; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; mở sổ theo dõi sức khỏe cho người lao động và thực hiện việc báo cáo tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho ngành chức năng theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động trong quá trình hoạt động. Tuy vậy, Đoàn cũng yêu cầu, doanh nghiệp cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp sổ theo dõi sức khỏe và tổ chức tập huấn an toàn cho tất cả các lao động đang làm việc tại công ty.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *