Sáng nay, Đoàn công tác của Ban Dân vận TW do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận TW làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh về việc đánh giá bước đầu triển khai Thông báo Kết luận số 158 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới”.

Tiếp đoàn có ông Bùi Văn Nghiêm, UV BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua 1 năm thực hiện kết luận số 158 của Ban Bí thư, tỉnh Vĩnh Long có 3 hội cấp tỉnh sáp nhập thành 1 hội; cấp huyện có 11 hội sáp nhập thành 5 hội; cấp xã có hội luật gia của 75 xã, phường, thị trấn giải thể. Sau khi hợp nhất, hoạt động của các hội quần chúng cơ bản không còn chồng chéo, về chức năng nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực hiệu quả góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 765 tổ chức hội quần chúng, trong đó có 626 tổ chức hội có tính chất đặc thù và 139 tổ chức hội không có tính chất đặc thù với tổng số hơn 992.0000 hội viên.

Bích Tuyền – Quốc Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *