Thời gian gần đây nhiều hộ dân ở ấp Tân Quới – xã Tân Hòa thành phố Vĩnh Long phản ánh tình trạng ô nhiểm môi trường từ trại chăn nuôi gà của Ông Lê Thành Bi , ngụ cùng địa phương. Việc ô nhiễm này đã nhiều năm nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *