Chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 2 – HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, chiều nay, Ban KT- NS thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo các nghị quyết được trình tại kỳ họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *