Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa VIII, hôm nay, Ban Kinh tế ngân sách- HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết theo tờ trình của UBND trình HĐND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *