Nhằm tăng tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ đưa nước sạch đến vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và các hộ nghèo.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2015, 100% hộ dân trong tỉnh đều có nước sạch sử dụng

Theo số liệu của Trung tâm Nước sạch – Vệ sinh môi trường nông thôn và Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 203.000 hộ dân sử dụng nước sạch phổ thông, chiếm tỷ lệ 87,8%. Trong đó, trên 142.300 hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, chiếm tỷ lệ 61,53%.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2015, 100% hộ dân trong tỉnh đều có nước sạch sử dụng. Để đạt mục tiêu này, các ngành chức năng sẽ tập trung tăng cường công tác truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vận động các hộ dân đăng ký lắp đặt đồng hồ nước và kéo dài thêm các nhánh rẽ từ các nhà máy nước tập trung; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân vay vốn lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân khu vực nông thôn.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *