Mặc dù hiện nay, tốc độ phát triển đường cao tốc tại Việt Nam đang ngày càng nhanh. Tuy nhiên, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa nắm được, hoặc nắm được nhưng cố tình vi phạm những quy định khi lưu thông trên các tuyến cao tốc này, khiến số vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc xảy ra ngày một nhiều, và mức độ cũng ngày càng nghiêm trọng hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *