Tại Thanh Hóa, các lực lượng chức năng bằng mọi nỗ lực có thể đã tiếp cận được bản Sa Ná, địa bàn bị cô lập và thiệt hại nặng nề nhất của huyện miền núi Quan Sơn để tiếp trợ lương thực, thực phẩm và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *