Những năm qua, dưới sự lãnh  đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2012, Đảng bộ quân sự tỉnh đã được Quân khu chọn làm điểm trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  

 

          Những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quân sự tỉnh chú trọng, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên. Tất cả các đảng viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì và kiện toàn cấp ủy đảng các cấp. Hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

 

 

          Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo chỉ tiêu nghị quyết. Các chi bộ đã thực hiện tốt Qui định 76 của bộ chính trị về việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú. Hấu hết, cán bộ đảng viên được nhận xét tốt. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ  hàng năm đều cao hơn nhiều so với nghị quyết. 5 năm qua, đảng bộ quân sự tỉnh đều được công nhận trong sạch vững mạnh.           

           Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, cùng với việc tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của cơ quan, đơn vị.

          Phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh, tạo động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng mạnh vào bước làm theo với những việc làm, tiêu chí cụ thể, tạo chuyển biến vững chắc cho từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Ý thức chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến, không có quân nhân đào bỏ ngũ. Có thể khẳng định, 100% cán bộ chiến lực sĩ lượng vũ trang tỉnh luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

          Thực hiện đúng quy định về tổ chức, biên chế, tích cực cải tiến nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui là những mặt công tác quan trọng có tính quyết định đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tổ chức biên chế lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện đúng qui định. Đối với lực lượng thường trực, mặc dù còn thiếu nhưng do có sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chỉ huy nên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 

 

          Lực lượng dự bị động viên được biên chế tổ chức cơ bản đủ cho các đơn vị, trong đó biên chế của quân khu đạt hơn 76%, tỉnh đạt 99% quân số. Lực lượng dự bị động viên từng bước đã sắp xếp theo đúng, hoặc gần đúng chuyên ngành quân sự.

          Thực hiện Luật dân quân tự vệ và đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh, lực lượng này đã được xây dựng theo tỷ lệ hợp lý, đủ các thành phần, đảm bảo đủ sức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tác chiến trị an ở cơ sở. 

          Trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị của tư lệnh quân khu và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị bám chắc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, xây dựng chương trình, kế hoạch, đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ tình hình địa bàn và đối tượng tác chiến. Chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ, khả năng làm chủ vũ khí trang bị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cá nhân, phân đội cho bộ đội.           

          Trong công tác hậu cần, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo tập trung xây dựng hoàn thành kế hoạch đảm bảo hậu cần thường xuyên và theo quyết tâm A, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và nhiệm vụ thường xuyên sát với yêu cầu nhiệm vụ. Chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho bộ đội, nhất là đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện tốt khâu tiếp phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng đã chú trọng tăng gia xản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi đem lại lợi nhuận cao, cải thiện tiêu chuẩn ăn cho bộ đội . Công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội được thực hiện tốt, tỷ lệ quân số khỏe hàng năm đều đạt từ 98% trở lên.

 

          Làm chủ vũ khí trang bị là yếu tố quan trọng để bộ đội chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Vì vậy, đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc huấn luyện chuyên môn cho các đối tượng, qua đó nâng cao trình độ quản lý, khai thác vũ khí trang bị. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50, khuyến khích phát huy các sáng kiến, nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.           

          Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phát huy những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là đơn vị điểm của quân khu trong năm 2012./.

          Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *