Chuyến đi này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thảo luận với nhà lãnh đạo các nước về những vấn đề kinh tế, chính trị, môi trường và khoa học công nghệ; tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới; thúc đẩy và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Quốc và WTO. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh về một đất nước Việt Nam năng động, tham gia tích cực vào các hoạt động của các thể chế kinh tế, chính trị quốc tế.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *