Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp đã cho biết về một trong những điểm mới cơ bản của dự thảo nghị định quy hướng dẫn một số điều trong Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được lấy ý kiến người dân trên website Moj.gov.vn.

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực từ ngày 1-10-2010. Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về tính khả thi khi triển khai luật này. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi đây là một vấn đề hết sức mới, khó, mà trước đây khi triển khai bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự (Nghị quyết 388) cũng đã có nhiều tranh cãi.

Dự thảo nghị định hướng dẫn đã dự liệu hướng giải quyết cụ thể. Ngay cả trong trường hợp người dân không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì nhà nước sẽ làm việc đó thay họ. “Tất cả là vì quyền lợi hợp pháp của dân”, ông Tịnh cho biết.

“Quy định như vậy để bảo đảm cho việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường được thực hiện một cách đồng bộ, thông suốt ở tất cả các cấp, các ngành, tránh sự đùn đẩy hoặc bỏ sót, bảo đảm thực hiện tốt việc bảo hộ quyền được bồi thường của người dân cũng như lợi ích của nhà nước”, ông Tịnh khẳng định.

Một điểm rất mới trong dự thảo nghị định là cùng với Cục Quản lý bồi thường nhà nước thuộc Bộ Tư pháp, ở cơ sở sẽ thành lập Phòng Quản lý bồi thường nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. Các phòng này có chức năng tham mưu, giúp giám đốc Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương.

Theo Website Bộ Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *