Tại Trường đại học quốc gia Lào, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục-Thể thao Lào đã tổ chức khai mạc Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam lần thứ 2. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *