Nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội  phát  triển, tạo việc làm cho người lao động … thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung phát triển các khu công nghiệp theo phương châm “Vừa xây dựng vừa thu hút mời gọi đầu tư”. Đến nay khu công nghiệp Hòa Phú và khu công nghiệp Bình Minh đã phát huy hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *