Để góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới đồng thời tạo đà phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *