Đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *