Sáng nay huyện Trà Ôn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *