Ngày 20/8, học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông của tỉnh Vĩnh Long đã chính thức tựu trường và bắt đầu tuần thực học đầu tiên của năm học mới 2018-2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *