Sáng nay, ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp các nhà đầu tư Israel đến tìm hiểu và giới thiệu các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục , tiết kiệm năng lượng điện và chuyển giao khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *