Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, hôm nay (27/08), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: phấn đấu trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đoàn thể chính trị – xã hội đạt trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phấn đấu kết nạp 400 đảng viên; 100% cán bộ đảng viên, 95% công nhân viên và người lao động được quán triệt các nghị quyết – chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phấn đấu thành lập mới từ 3 đến 5 tổ chức cơ sở đảng ở các khu kinh tế tập trung; các cấp ủy đảng lãnh đạo doanh nghiệp hàng năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt việc làm cho người lao động.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ khoá 5 đã bầu ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Bình tái đắc cử chức danh bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *