Yêu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước chuyển biến liên tục. Trước đây thị trường chọn lựa nông sản an toàn, chất lượng cao, nay bên cạnh chất lượng thì những sản phẩm được sản xuất theo quy trình canh tác bảo vệ hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe cộng đồng càng được ưu tiên chọn lựa. Xu hướng này thúc đẩy kinh tế nông nghiệp thay đổi phương thức sản xuất, tiếp cận thị trường, vừa góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *