ĐBSCL là vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, tình trạng xâm nhập mặn và khô hạn ở ĐBSCL diễn biến ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn, đe dọa nghiêm trọng đến vùng nguyên liệu nông nghiệp và ảnh hướng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, cần có sự hành động từ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu để có thể tìm ra những giải pháp thích ứng hiệu quả, vừa giảm thiểu những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, vừa hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường sinh thái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *