Thành phố Vĩnh Long được quy hoạch là đô thị trung tâm của tỉnh về kinh tế, văn hóa, xã hội và thương mại dịch vụ….Thời gian qua, thành phố đã được tập trung đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *