Thực hiện kế hoạch triển khai “Đề án nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025”, Bộ NN & PTNT đã triển khai nhiều hoạt động, tập trung hỗ trợ các giải pháp giúp phát triển HTX, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu qua những mô hình hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *