Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh nhiều và sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu hóa, nông nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách nghĩ cách làm, để đạt được các yêu cầu tăng trưởng bền vững. Cũng với nguyên lý chung của mô hình kinh tế VAC, nhưng làm theo cách mới sẽ là giải pháp hữu hiệu khi mà đất đai, nguồn nước và điều kiện lao động ở nông thôn trở nên khó khăn hơn so với trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *